TUETAR® on digitaalinen työkalu, jonka avulla esimerkiksi päihde- tai mielenterveyskuntoutuja ja kuntoutustyöntekijä voivat yhdessä mitata kuntoutumisen vaikuttavuutta. TUETAR® on tarkoitettu asiakkaan arjen toimintakyvyn arviointiin ja tavoitteiden saavuttamisen seurantaan. TUETAR® näyttää hoitotyön vaikuttavuuden visuaalisen karttakuvan ja selkeän indeksiluvun avulla. Se jäntevöittää kuntoutustyön suunnittelua ja osoittaa yksikön palvelun vaikuttavuuden.

Jäntevyyttä kuntoutumisprosessiin

TUETAR® kuntoutustyön vaikuttavuuden arviointiin tarkoitettu reaaliaikainen työkalu, jota asiakas ja kuntoutustyöntekijä käyttävät yhdessä. Se on suunniteltu arjen lähihoitotyön tueksi. Se lisää kuntoutustyön systemaattisuutta ja laatua sekä auttaa työn fokusoinnissa. TUETAR®-mittaria voidaan käyttää mobiililaitteilla tai tietokoneella.

Kuntoutujalle itselleen TUETAR® on itsearvioinnin väline, motivoija ja ajatusten selkeyttäjä. Se kattaa elämän osa-alueet laajasti. Visuaalisten raporttien avulla oma edistyminen tulee konkreettisesti näkyväksi vahvistaen kuntoutujan omia voimavaroja. Mittarin kysymyksiin vastaaminen tapahtuu omaohjaajan kanssa tai etänä sähköpostiin lähetettävän linkin kautta.

Yhdistää kuntoutujan ja ammattilaisen arvioinnit

TUETAR®-mittarin avulla voidaan asiakkaan omaa kokemusta verrata ammattilaisen näkemykseen kuntoutumisen edistymisestä. Asiakas ja työntekijä voivat yhdessä asettaa eri elämän osa-alueille kohdennettuja tavoitteita.

TUETAR®-vaikuttavuusmittari voidaan räätälöidä erityyppisten kuntoutussuhteiden tarpeisiin, esim. päihde- ja mielenterveystyöhön, lastensuojeluun ja ikäihmisten kotihoitoon.

Kuntoutujalle

  • TUETAR® on itsearvioinnin väline, motivoija ja ajatusten selkeyttäjä
  • TUETAR® auttaa määrittämään konkreettisia ja kohdennettuja kuntoutumistavoitteita
  • Visuaalisen kuvan avulla oma edistyminen tulee konkreettisesti näkyväksi

Asumispalveluyksikölle

  • Osoittaa kuntoutumisen tulokset kuntoutujalle, omaisille ja tilaajalle
  • Auttaa suunnittelemaan tarpeenmukaista ja kohdennetumpaa kuntoutusta
  • Lisää asumispalveluyksikön toiminnan laatua ja hyvää mainetta

Palvelun tilaajalle

  • Auttaa seuraamaan palveluntarjoajan työn tuloksellisuutta ja laatua
  • Auttaa ohjaamaan asiakkaat oikeanlaiseen tuen piiriin
  • Auttaa arvioimaan resurssitarpeita

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

TaitoSatama Oy

Piia Virtanen, toimitusjohtaja

Puh: 040 754 5401

y-tunnus: 2911856-3

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

Takaisin ylös -nuoli

TUETAR ® on kehitetty yhteyistyössä Promana Oy:n kanssa. Teknisestä kehitystyöstä ja ylläpidosta vastaa Agileo Oy

TaitoSatama Oy 2021